Projekto_logo_final

ART+INN (Koordinatorius)

ART+INN (VšĮ Menas ir inovacijos) yra Vilniuje įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, vienijanti entuziastingus ir didelę patirtį turinčius profesionalus, tikinčius didele MENO ir MOKSLO bendradarbiavimo svarba.
ART+INN tikslai:
– Skatinti verslumą, diegiant kūrybinį ir novatorišką mąstymą visose tikslinėse grupėse, ypač tose, kurioms reikia ypatingo paskatinimo ir įgalinimo.
– Teikti neformalųjį švietimą taikant pažangiausius metodus, tokius kaip žaidybinimas, dirbtinis intelektas, mikromokymasis, mokymasis naudojant vaizdo įrašus ir kt.
– Skleisti mokymosi visą gyvenimą, naujų kompetencijų (vertybių, įgūdžių, žinių) ugdymo ir europinių vertybių idėjas.
– Skatinti tvarų mąstymą ir užtikrinti sveikatą bei gerovę visiems.
– Skatinti piliečių dalyvavimą novatoriškomis ir įtraukiomis formomis, taip pat naudotis esamomis struktūromis, siekiant priartinti Europos piliečius prie ES.

CASA DO PROFESSOR (Partneris)

Casa do Professor (liet. „Mokytojų namai”) – tai 1979 m. vasario 14 d. įkurta socialinio solidarumo asociacija, nuo 1999 m. turinti viešosios įstaigos statusą. Įstaigos veiklos vertybės ir pagrindiniai principai yra šie:
Humanizacija: pagarba įvairovei paslaugų teikimo procese, diferencijuotų, palaikančių ir atsakingų santykių užtikrinimas;
Orumas: suteikti bendradarbiams ir (arba) klientams priemones, kurios leistų jiems tobulėti, gerbiant jų individualias vertybes;
Sąžiningumas: sąžiningumas ir asmeninis lojalumas tarnaujant viešajam interesui, atstovaujamas kaip teisingumo ir pasitikėjimo atliekamu darbu garantija;
Inovacijos: nuolatinis naujų idėjų, procesų ir sprendimų ieškojimas;
Kompetencija: veikti tenkinant suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius bei nuolat tobulinant procesus ir rezultatus.

CESRAM (Partneris)

CESRAM įkurtas 2012 m. kaip studijų centras, skatinantis viešosios istorijos studijas ir tyrimus.
Centras rengia viešosios istorijos projektus vietos (Apulijos regione), nacionaliniu (Italijoje) ir tarptautiniu lygmenimis. CESRAM užsibrėžė tikslą tapti kompetencijos centru, kuris kaupia ir perduoda tas vertybes, kurias gali užtikrinti tik entuziastingos studijos ir laisvi moksliniai tyrimai, užtikrinantys aukštą mokslinių diskusijų ir palyginimų lygį bei atveriantys duris jaunimui, skatindami juos atiduoti visas jėgas ir skelbti savo tyrimų rezultatus. CESRAM veikla sutelkta šiuose konkrečiuose sektoriuose:
– Mokykliniai viešosios istorijos seminarai vietos, nacionalinės ir tarptautinės istorijos temomis;
– Bendradarbiaujant su akademinėmis institucijomis ir mokslininkais rengiami viešosios istorijos seminarai, skirti mokyklų mokytojams, mokslininkams, mėgėjams, vietos valdžios institucijoms ir aktyviems piliečiams;
– „Iš apačios į viršų” studijų projektai, kurių metu renkami ir skaitmeninami neskelbti šaltiniai;
– Mokslinių, tiek pedagoginių, tiek teminių, rengimas ir publikavimas;
– Nuo 2018 m. Cesram yra Tarptautinio viešosios istorijos festivalio organizatorius;
– Europos istorinių skaitmeninių žemėlapių rengimas, kuriant novatorišką ir skaitmeninę platformą.

Scroll to Top