Projekto_logo_final

Apie projektą

Viešoji istorija – tai istorinių tyrimų atlikimo ir pristatymo metodas, kai bendradarbiauja istorikai, pedagogai ir plačioji visuomenė. Jame pabrėžiama pasakojimo ir asmeninės patirties, o ne tik faktų ir datų svarba, siekiant platesnio ir įvairesnio istorijos supratimo. Projekte „Voices of Migration” viešoji istorija yra priemonė, skatinanti jaunimo, atvykusių iš kitų šalių, tarpkultūrinį supratimą ir įtrauktį. Projekte rinksime jaunų migrantų istorijas, pasitelkiant viešosios istorijos metodus, kaip kraudsorsingas, dalyvaujamasis archyvavimas, skaitmeninis istorijų pasakojimas ir interaktyvios parodos. Projektas suteiks platformą dalintis asmenine patirtimi, skatins empatiją ir įtrauktį.

Tikslai

Siekiame apjungti jausmus ir suvokimą per įtraukiančius pasakojimus. Mūsų projekte naudojama viešosios istorijos galia, siekiant dalintis asmenine jaunų migrantų patirtimi, skatinant supratimą ir įtrauktį, tokiu būdu kuriant šviesesnę ir tarpusavyje apjungtą ateitį. Pagrindiniai projekto tikslai:
– Surinkti ir pristatyti asmenines jaunų migrantų istorijas, atskleidžiant jų patirtis, iššūkius ir sėkmes, tokiu būdu skatinti empatiją ir supratimą.
– Suteikti edukacines galimybes jaunimui iš kitų šalių per tarpkultūrinius mokymus, taip suteikiant jiems erdvę dalintis savo istorijomis ir puoselėti tarpkultūrinį supratimą.
– Parengti edukacines priemones jaunimo darbuotojams, kurios paremtas viešosios istorijos principais skatina jaunųjų migrantų įtrauktį ir supratimą.
– Organizuoti įtraukius vietos festivalius, skatinančius tarpkultūrinį dialogą ir supratimą.
– Sukurti interaktyvią skaitmeninę parodą, kuri pasiektų platesnę auditoriją ir padidintų informuotumą apie migracijos ir politinių konfliktų poveikį asmeniniam gyvenimui.
– Skatinti įtrauktį ir įvairovę švietimo srityje, išsaugant ir dalijantis jaunų migrantų ir pabėgėlių istorijomis.
– Suteikti su jaunimu dirbantiems asmenims reikiamų įgūdžių, kad jie galėtų padėti įvairioms jaunimo grupėms ir prisidėti prie jaunimo švietimo sistemos modernizavimo.

Veiklos

Projekte „Voices of Migration” numatytos veiklos apima:
– Asmeninių jaunų migrantų istorijų surinkimą, taikant novatoriškus viešosios istorijos metodus;
– Interaktyvios skaitmeninės parodos, skirtos informuotumui apie migracijos poveikį didinti, kūrimą;
– Tarpkultūrinių mokymų jauniesiems migrantams įgyvendinimą;
– Mokymo priemonių, skirtų su jaunimo darbuotojams, kūrimą;
– Įtraukių vietos festivalių, skirtų tarpkultūriniam dialogui ir supratimui puoselėti, organizavimą;
– Paramos teikimą migrantams ir pabėgėliams, skatinant plačiosios visuomenės empatiją.

Naujienos

Susisiekime

VŠĮ Menas ir inovacijos

Scroll to Top